СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

"Елекmроmехнuка u елекmронuка" - "Е+Е"

СЕЕС е издател на ежемесечното научно списание
"Елекmроmехнuка u елекmронuка" - "Е+Е"

"Е+Е" вече 49 години без прекъсване е водещото научно списание на българските учени в областта на електрониката, електротехниката, телекомуникациите и компютърните технологии. То поддържа лидерското си място сред научно-техническите издания у нас.

Страницата на списание "Е+Е" е: epluse.fnts.bg

The website of Journal "E+E" is:epluse.fnts.bg

Основните области на статиите в списанието са: електроника, силова електроника, микроелектроника, физическа електроника, електрични апарати, компютърна електроника, електроснабдяване, системи за управление, енергетика, информационни технологии, компютърни и мобилни мрежи, алтернативни източници на енергия и e-learning.

Това е единственото научно списание по Телекомуникации в България.

Списание "Е+Е" е основно място за публикуване на трудовете на учени и докторанти. Публикациите в него са признавани от съответните специализирани научни съвети и са приемани безусловно от научно-техническата общност у нас.

Издаването на списанието става основно със средства от реклами на корицата и се субсидира от СЕЕС. То няма комерсиален характер и е строго научно. Неговото призвание е да служи на техническите университети и колежи, на БАН и на научно-изследователски звена.

Списанието предлага възможност за публикуване на рекламни материали на корицата и в тялото на списанието, които са свързани с неговата тематична насоченост.

 

© Copyright 2014 CEEC · Website: Stefan Patchedjiev, Sofia, BULGARIA · Design DWT