СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

ceec_logo

Престоящи събития

 • Учени, докторанти и студенти са поканени да вземат взеха участие в 14-та международна конференция по Електронно-Лъчеви Технологии ЕВТ 2022

  EBT 2018

  14-та конференция EBT е събитие, което среща физици, химици, инженери на материалите и електроника от университети, изследователски институти и отрасли, които участват в различни изследвания и приложения на техниката и технологиите по електронно-лъчеви технологии.

  Предстоящата ЕВТ 2022 е най-новото издание от поредицата, която започва през 1985 г. във Варна, и която остава място за всички следващи конференции. През периода от Първата международна конференция EBT се наблюдава голям напредък в областта на технологиите на електронно-лъчевите технологии. Успехът на конференциите от тази поредица ясно показа, че учените и инженерите работещи в академичните среди и лабораториите за научноизследователска и развойна дейност в индустрията, продължават да допринасят за технологичното развитие на иновациите. Съдържанието на конферентния Сборник показва голям обхват от дейности и големия потенциал на разработените технологии за повишаване на ефективността на промишленото производство, създаване на нови продукти и подобряване на стандартите на живот.

  Електронно-лъчевите технологии изминават дълъг, вече половинвековен път, от първите установки и индустриални технологии, базирани на прилагането на интензивни електронни лъчения във вакуум. Във всяка от изложбите към конференцията EBT във Варна, организирана при всяка от конференциите през последните 30 години, може да се проследи историята на идеите, основните цели в областта и личните успехи на поколения изследователи, които могат да бъдат дадени за пример за развитието на темата и интересите на учените, напредъка в разработката и оптимизирането на приложенията на електронните лъчи в нанотехнологиите и биотехнологиите. Проучванията и внедряването на селективно топене за 3D печатни принтери и съвременните методи за повърхностна обработка, които могат да се корелират с развитието на конвенционалните области като лъчева физика и генериране, заваряване с електронен лъч, топене и рафиниране на електронни лъчи, изпарение на електронни лъчи и нанасяне на функционални покрития, приложения за електронен ускорител за модифициране на различни материали, термична обработка и обработка на полимери и иновативни композити произведени с електронен лъч, йонография. Имплантация на йони; лазерни технологии; моделиране на физически процеси чрез взаимодействие на интензивни електрони снопове и йонно-лъчево произведени материали.

  Тази, както и всичките предишни конференции от тази серия винаги са създавали прекрасен форум за обмен на резултати и опит в разработването на технологиите за електронно-лъчеви технологии и са били място за създаване на персонални партньорства, за развитие на науката и взаимовръзките между участниците. EBT е място за търсене на партньори за научни колаборации и осъществяване на бизнес контакти.

  Докладите изнесени на конференцията и тази година се публикуват в няколко поредни книжки на издаваното от СЕЕС рецензирано научно списание
  "Електротехника и електроника, Е+Е".

  Повече информация на сайта на EBT 2022: http://www.ebtconference.com
  pdf Call for papers EBT 2022

 • Конкурс за награда „ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА“ 2022

  СЕЕС организира нова инициатива - наградата „Проект на годината“. Наградата се учредява, за да се популяризират, стимулират и оценят груповите или индивидуални постижения и иновативни идеи на утвърдените и младите специалисти в областта на електротехниката, електрониката и съобщенията, чийто стремеж е да прилагат високи стандарти в своята професия.

  Ще бъдат излъчени две номинации:
  - номинация на специализираната комисия на СЕЕС и
  - номинация на публиката чрез свободно онлайн гласуване на Интернет-страницата на СЕЕС - http://ceec.fnts.bg

  „Проект на годината“ 2022 ще бъде оценяван по три основни критерия:
  - Съответствие на подадените документи с изискванията на конкурса;
  - Научно-приложна разработка (реализиран в практиката продукт, приложение или др. или идеен проект с прототип), резултати и приноси;
  - Иновативност (актуалност на разработката и възможности за развитие);
  - Потенциална или реализирана значимост и приложимост на проекта.

  Необходими документи за участие в конкурса:
  pdf ДОКУМЕНТИ PDF
  docx ДОКУМЕНТИ DOCX

 • XXXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ELECTRONICS ET2022”
  IEEE Conference Rec.#55967, on 13-15 September 2022, in Sozopol, BULGARIA

  Call_for_Papers

  TECHNICAL TRACKS
  BIOMEDICAL ENGINEERING
  Bioinformatics, Biosensors, Bioengineering and Mechatronics Applications in Life Sciences, Computer-aided Diagnosis in Healthcare, Health on the Web, e-Health and Wearable IoT, Smart Medical Systems
  CIRCUITS AND SYSTEMS
  Electronic Circuits Analysis and Design, Computer Modelling and Applications, Computer-aided Design/Manufacturing, Modelling and Simulation of Systems, HDL or High Level Language Hardware Design, FPGAs, System-on-chip Design, Digital Signal and Image Processing, Optical Fiber Communications, Lasers and Electro-Optics, Circuits and Systems for Artificial Intelligence, Neural Networks, Augmented and Virtual Reality
  EDUCATION AND LEARNING TECHNOLOGIES
  Educational Tools, Continuous Learning, Educational Materials and Methods, Distance Learning, Information and Communication Technologies in Laboratories, University -Industry Collaboration, Entrepreneurship and Management, Human Resource Development
  EMBEDDED SYSTEMS
  Distributed Control Systems for Industrial Applications, Industrial Informatics, Industrial Network Design, Internet in Industry 4.0, Industrial Internet of Things, Cloud & Networked Systems, Intelligent Environment, Building Management and Automation
  INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT
  Measurements and Data Acquisition, Sensors and Sensing Systems, Precision Measuring Technology, Networked Sensing and Control, Mechatronics and Robotics, Advanced Control Systems, Measurement and Control for Automobile Systems, Process and Factory Automation, Flexible Manufacturing Systems, Smart Agriculture, Radiation Measurements and Applications, Instrumentation for Nuclear Power Generation
  MICROELECTRONICS
  Electronic Components, Advanced Semiconductor Design and Manufacturing, Simulation and Experiments in Microelectronics, Electronic Packaging
  NANOELECTRONICSAND TECHNOLOGIES IN ELECTRONICS
  MEMS and NEMS, Micro/Nano-Manufacturing, Smart Actuators and Materials, Composite and Polymer Materials
  POWER ELECTRONICS
  Power Electronics Modelling, Simulation and Design, DC/DC Conversion, AC/AC Converters, Renewable Electric Energy Conversion, Energy Storage Technologies, Power Quality, Utility Applications, Smart Grid, Electrical Machines and Industrial Drives, Electric and Hybrid Electric Vehicles
  TESTING, QUALITY AND RELIABILITY
  Electromagnetic Compatibility, Thermal and Vibrations Issues, Lifecycle Management, Safety and Reliability

  pdf Call for papers ELECTRONICS ET2022

 • 2022 International Conference on Information Technologies
  (InfoTech 2022 – 36th issue)

  IEEE Conference Rec.# 55606 will take place on 15-16 September 2022, BULGARIA

  2020_INFOTECH_Call_for_Papers

  The forum started as a National Scientific School for Young Specialists (1987) in the areas of computing, computer systems and technology, automation and program applications. During the period 1988 – 1990 the Conference was connected with the beautiful north Black Sea resort Albena. Over 80 persons (young scientists, PhD-students, IT specialists, etc.) took part in these issues of the Conference.

  Since 1991 the School-format is transformed into International Conference SAER and English was introduced as a work language for all printed materials. The period after 2005 is characterized by uniting a new event – International Workshop (EG&DP). Two separated Proceedings including over 60 reports in English are published and disseminated in over 20 libraries in the World. Electronic versions of these Proceedings (issues after 2003) are assigned to two databases of EBSCO Publishing (USA).

  Since 2007 starts the new format of the forum – International Conference on Information Technologies (InfoTech). The main goal is to unite the scientific areas of the SAER Conference and information and communication problems of the EG&DP Workshop. The working language for all printed materials, report presentations and discussions is English. Proceedings are spread over 20 libraries in the World.

  More information could be downloaded from the conference web site:
  http://infotech-bg.com
  pdf Call for papers for INFOTECH 2022

 • AMPER 2022, the World of Electronics Fair, 28TH INTERNATIONAL TRADE FAIR OF ELECTROTECHNICS, ENERGETICS, AUTOMATION, COMMUNICATION, LIGHTING, AND SECURITY TECHNOLOGIES will take place
  BRNO, Czech Republic
  With regard to the current epidemiological situation concerning COVID-19 and ongoing emergency measures of the Government of the Czech Republic, which restrict the organization of mass events, including trade fairs, we would like to inform you about the postponement of AMPER Trade Fait to May 2022 at the Brno Exhibition Centre.
  The main event will take place: 17-20.5.2022

  2022_AMPER

  More information at the web site:
  http://www.amper.cz

 • Конференцията TELECOM 2022 се ще проведе от НДНТ София и онлайн на 28–29.10.2022.

  ТЕЛЕКОМ 2022 е технически ко-спонсорирана от IEEE. Представените доклади са предадени за включване в цифровата библиотека IEEE Xplore.

  Авторите са поканени да подготвят и регистрират доклади по посочените теми. Всеки автор може да участва в най-много два доклада. Файлът с доклада трябва да се запише на сайта на конференцията след регистрацията. Докладът трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи и литература. Всеки доклад ще бъде рецензиран от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus.

 • Списък на предстоящи мероприятия на страницата на ФНТС за новини и семинари.

facebooklinkedintwitter

© Copyright 2013-2022 CEEC, Sofia, BULGARIA · Webmaster · Scripts: DWT